Download Den goda makten – finns den? (Swedish Edition) by Bosse Elftorp PDF

By Bosse Elftorp

“Pappa – vem är det som har stor makt ?” Frågan ställs av Jonatan, five år, som sitter på köksgolvet och leker. Jag, pappan, står och diskar. Eftersom jag är pedagog, lågstadielärare until eventually professionen, börjar jag fundera ut ett bra, heltäckande sätt att angripa ämnet så att en 5-åring kan förstå. Jag är ju i alla fall yrkesskadad sedan många år i branschen…
Så börjar boken. Svaret på frågan får läsaren mot slutet. Det är så häpnadsväckande, enkelt och djupt.
Frågan har följt Bosse Elftorp alltsedan den ställdes och är på sätt och vis det som har fått honom att börja skriva. Mellan frågan och svaret drar Elftorp historiska linjer av maktutövning, han följer demokratins utveckling från Solon until våra dagar, söker tiden för människovärdets uppgradering.
Han gör personliga reflektioner omkring lydnad, psykopatens maktutövning, frågar sig varför dödsstraffen ökade så dramatiskt below Karl IX:s tid.
Läsaren får förslag på hur guy själv kan förhålla sig until maktutövning i de stora sammanhangen, i de små sammanhangen, i personliga förhållanden inom och utom hemmet. Några framträdande och lysande exempel på goda maktutövare får träda fram.
Elftorp jämför kristna människors maktutövning med hur det borde se ut. Han gör nedslag i kristen culture bl.a. när det gäller försoning och förlåtelse. Han tar sig (i all ödmjukhet!) an Teodicèproblematiken och har många referenser until kyrkans maktbruk och maktmissbruk genom historien, och mycket mer…

Show description

Read Online or Download Den goda makten – finns den? (Swedish Edition) PDF

Similar other_6 books

Maths Tle S : Pour réviser le bac en grand format (Annabac Le Pass) (French Edition)

Un ouvrage de préparation au bac dans un grand layout, pour des révisions efficaces et sans rigidity. Tous les contenus utiles du programme de Maths Tle S. Également  : des liens vers des vidéos. Une nouvelle assortment de préparation au bac qui donne envie de réviserGrâce à son grand structure, une maquette de kind journal, de grands visuelsDes contenus efficaces et stimulants• l’essentiel du cours• les méthodes clés• des quiz pour s’évaluer• des sujets de bac expliqués et corrigés• des liens vers les vidéos des Bons Profs pour pouvoir réviser aussi en vidéoNotez qu’avec ce livre, vous pouvez également bénéficier d’un accès gratuit aux ressources du website http://www.

Three Great Abbasid Poets: Abu Nuwas, al-Mutanabbi & al-Ma'arri, Lives & Poems

3 nice ABBASID POETS Abu Nuwas, al-Mutanabbi & al-Ma’arri Lives & PoemsTranslation & creation Paul SmithThe Abbasid Caliphate that governed the Islamic international used to be the golden age of Islamic tradition. It governed from 750 to 1258 advert, making it one of many longest and such a lot influential of the Islamic dynasties.

The Diamond's Journey

The Diamond's trip starts off in California in 2005, while a lady gets a diamond ring as a part of an inheritance. She is the fourth individual she is aware of to have worn the hoop. Upon getting to know the hoop is over a hundred years outdated, she realizes there should have been others who had the chance to put on the hoop in addition.

Lonely Planet The Cities Book

Lonely Planet's bestselling The towns booklet is again. absolutely revised and up to date, it is a get together of 2 hundred of the world's most fun city locations, superbly photographed and jam-packed with journey suggestion and suggestions from our specialists - making it the best significant other for any traveler determining the place to go to subsequent.

Extra resources for Den goda makten – finns den? (Swedish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.37 of 5 – based on 3 votes
Posted In CategoriesOther 6