Download De natuurwetten van het kind: Een revolutionaire visie op by Céline Alvarez PDF

By Céline Alvarez

Neurowetenschappers zeggen het al lang: kinderen worden geboren met een natuurlijke aanleg om nieuwe informatie makkelijk op te nemen, om snel nieuwe dingen te leren. Maar de maatschappij, en dan in het bijzonder ons onderwijssysteem, belemmert dat natuurlijke leerproces. Een groot deel van onze kinderen verlaat de basisschool met een achterstand die gevolgen heeft voor hun verdere opvoeding.

Leerkrachte Céline Alvarez startte een driejarig test in een kleuterschool in Gennevilliers (Frankrijk), met goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs. Ze besloot de natuurwetten van de kinderen in haar klas te volgen. De resultaten waren verbluffend. Aan het eind van het tweede jaar konden alle goede kleuters en ninety% van de gemiddelde leerlingen lezen én rekenen. Ook hun morele en sociale kwaliteiten vertoonden een enorme vooruitgang.

De auteur onthult in haar bestseller een nieuwe manier om naar je style te kijken en zijn of haar natuurlijke leerproces verder te ontwikkelen, thuis én op college. Céline Alvarez verduidelijkt op heldere wijze de grote wetenschappelijke principes die aan de grondslag liggen van leren en ontwikkelen. Ze deelt haar ervaringen en geeft praktische information met ouders en onderwijzers zodat zij kinderen kunnen helpen hun potentieel optimaal te ontplooien.

Show description

Read or Download De natuurwetten van het kind: Een revolutionaire visie op opvoeding (Dutch Edition) PDF

Similar parenting school-age children books

Generazione Cloud (Italian Edition)

Los angeles rivoluzione digitale, che trova un suo momento particolare nella diffusione della tecnologia Cloud, ha influenzato gli stili di vita, di comunicazione, di socializzazione e di apprendimento, ponendo nuove sfide alle famiglie e alle scuole. Genitori e insegnanti si trovano infatti a crescere e educare generazioni di bambini che spesso utilizzano in modo naturale, veloce e spontaneo strumenti sconosciuti agli adulti.

ABIHAIL: "A FATHER'S STORY"

This ebook is for someone facing tough relatives occasions equivalent to a separation or divorce whereas elevating little ones. it really is half informative, half story-telling, and slightly what a few may well name an “instruction guide” or “road map”. whereas analyzing this you will locate it to be a valuable relief with the struggles you're having as a dad or mum.

PASSPORT and In the Spotlight

First i need to thank everybody who buy our books. I thank God for my grandmother LaVern Jones Lemons. She has been the main supportive determine in my existence. I additionally am grateful for my present to write down. imagine how studying takes someone down many alternative avenues in the course of their lifetime. examining is a necessary a part of existence; simply as air, water and nutrition.

Help Your Child Shine: Etiquette and Character Education for Kids Ages Five to Seventeen

Like every lifestyles abilities, strong manners take a life-time to perfect—which capability the sooner kids start to study them, the extra winning they are going to be of their day-by-day lives. in spite of the fact that, in contrast to interpreting and math, etiquette isn't taught in colleges. the good news is that the gentle talents of etiquette and character-building, as soon as regarded as just for the rich and the elite, at the moment are on hand to all little ones, despite their backgrounds or social prestige.

Extra resources for De natuurwetten van het kind: Een revolutionaire visie op opvoeding (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.16 of 5 – based on 4 votes